Khuyến mãi tiền gửi Binarycent - Tiền thưởng lên tới 100%

Khuyến mãi tiền gửi Binarycent - Tiền thưởng lên tới 100%
  • Thời gian khuyến mãi: Vô hạn
  • Khuyến mại: 100% tiền thưởng


Tiền thưởng tiền gửi nhị phân

Binarycent thưởng cho các nhà giao dịch của mình tiền thưởng cho các khoản tiền gửi giao dịch ban đầu. Số tiền thưởng phụ thuộc vào số tiền gửi và có thể lên tới 100%.

Ví dụ về tiền thưởng áp dụng cho khoản tiền gửi đầu tiên của bạn:
tiền gửi đầu tiên Thưởng Tổng tiền gửi giao dịch
250$ +20% 300$
500$ +50% 750$
3000$ +100% 6000$

Quy tắc thưởng


1. Binarycent cung cấp một số tính năng phần thưởng hấp dẫn cho khách hàng mới và hiện tại của mình. Tiền thưởng và tín dụng giao dịch một lần được trao cho khách hàng là một phần trong các chương trình khuyến mại của Binarycent. Những phần thưởng này là ưu đãi trong thời gian giới hạn và các điều khoản và điều kiện liên quan đến phần thưởng có thể thay đổi.

2. Binarycent có quyền từ chối, hủy bỏ hoặc thay đổi tiền thưởng bất kỳ lúc nào với thông báo trước. Bất kỳ dấu hiệu gian lận, thao túng, chênh lệch hoàn lại tiền hoặc các hình thức hoạt động lừa đảo hoặc gian lận khác dựa trên việc cung cấp tiền thưởng sẽ khiến tài khoản không hoạt động cùng với bất kỳ và tất cả các khoản lãi hoặc lỗ thu được.

3. Tiền thưởng sẽ được trả bằng loại tiền tệ cơ bản của tài khoản, chỉ được chọn khi đăng ký.

4. Nếu toàn bộ hoặc một phần tiền gửi mà tiền thưởng được trao bị rút trước khi doanh thu gấp 3 lần được giao dịch thì điều sau đây sẽ xảy ra: a. Tiền thưởng sẽ bị hủy toàn bộ. b. Tất cả các khoản lỗ giao dịch sẽ đến từ khoản tiền gửi ban đầu trước và số dư còn lại có thể được rút ra. c. Bất kỳ khoản lợi nhuận nào kiếm được do sử dụng tiền thưởng đều có thể bị hủy bỏ theo quyết định của Binarycent.

5.1 Tiền thưởng do Binarycent trao phải được sử dụng để đặt giao dịch. Nếu khách hàng không đạt được doanh thu tương đương với 3 lần số tiền gửi cộng với số tiền thưởng trong vòng 3 tháng, tiền thưởng sẽ bị hủy và xóa khỏi tài khoản của khách hàng, và bất kỳ lợi nhuận nào từ tiền thưởng cũng có thể bị bị hủy theo quyết định riêng của Binarycent.

5.2 Tiền thưởng đủ điều kiện cho tất cả các giao dịch CFD và được trao bởi Binarycent lên đến 100%, dựa trên số tiền ký gửi của bạn. Tiền thưởng nhằm cung cấp cho nhà giao dịch một khoản ký quỹ bổ sung để duy trì các vị thế và/hoặc để mở các vị thế có khối lượng lớn hơn. Với tuyên bố này, khách hàng nên hiểu rằng Lãi và Lỗ (PnL) luôn liên quan đến Số dư ròng của khách hàng, không phải số tiền Thưởng. Tiền thưởng do Binarycent trao tặng không thể rút hoặc giao dịch riêng lẻ.

6. Phần thưởng tối đa có thể được trao trong bất kỳ năm nào cho khách hàng là €/$100000, tùy thuộc vào loại tiền tệ của tài khoản khách hàng. Binarycent, theo quyết định riêng của mình, có thể thưởng thêm tiền thưởng cho khách hàng.

7. Tiền thưởng là tùy chọn và khách hàng không bắt buộc phải nhận tiền thưởng. Trong lần gửi tiền đầu tiên, khách hàng có thể gửi yêu cầu tới [email protected] để không chấp nhận tiền thưởng và do đó được miễn trừ mọi điều kiện liên quan đến tiền thưởng, tuy nhiên, phần còn lại của các điều khoản trong Thỏa thuận này vẫn được áp dụng. Nếu khách hàng chấp nhận nhầm tiền thưởng, khách hàng phải thông báo cho bộ phận hỗ trợ khách hàng trong vòng 3 ngày làm việc và không được thực hiện giao dịch. Trong trường hợp như vậy, Binarycent sẽ xóa tiền thưởng khỏi tài khoản khách hàng và khách hàng sẽ không tuân theo các điều khoản liên quan đến tiền thưởng, tuy nhiên tất cả các điều khoản và điều kiện sẽ vẫn được áp dụng.

Điều kiện và phí rút tiền – Tài khoản có tiền thưởng

8. Để đủ điều kiện nhận lợi nhuận khi rút tiền gửi ban đầu bằng tài khoản tại Binarycent đã được thưởng tiền thưởng, tiền gửi và tiền thưởng phải được chuyển ba lần. Ví dụ: nếu khách hàng gửi 1000 đô la và nhận tiền thưởng 300 đô la, thì khách hàng phải đạt được doanh thu từ 3900 đô la trở lên. Doanh thu được định nghĩa là tổng giá trị của tất cả các lệnh giao dịch không bao gồm giá trị của bất kỳ lệnh giao dịch nào đã bị hủy bởi khách hàng hoặc bởi Binarycent.

9. Hơn nữa, các khoản tiền gửi tiếp theo phải được chuyển trước khi bất kỳ khoản tiền nào từ tài khoản có thể được giải phóng, bất kể doanh thu đạt được trước đó. Ví dụ: nếu ban đầu khách hàng gửi 1000 đô la và đạt doanh thu 10.000 đô la, sau đó gửi thêm 1000 đô la và nhận thêm 300 đô la tiền thưởng, thì khách hàng phải đạt được tổng doanh thu ít nhất 13.900 đô la trước khi có thể rút bất kỳ khoản tiền nào.

10. Binarycent không cung cấp bất kỳ cơ hội nào để rút bất kỳ khoản tiền thưởng nào.

11. Bất kỳ khoản rút tiền nào phải được hoàn thành bằng chuyển khoản ngân hàng quốc tế sẽ bị tính phí chuyển khoản $50.

12. Nếu khách hàng muốn rút tiền từ tài khoản mà yêu cầu doanh thu không được đáp ứng, đối với các khoản tiền gửi ban đầu hoặc sau đó, phí duy trì 20% trên mỗi số tiền rút sẽ được áp dụng và Khách hàng sẽ thanh toán.

13. Tại thời điểm rút tiền, Binarycent có thể hủy bất kỳ phần thưởng nào được trao cho khách hàng, trong trường hợp, theo quyết định riêng của Binarycent, xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây: a. Khách hàng không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào hoặc không tuân thủ đầy đủ bất kỳ nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận người dùng và/hoặc Quy tắc thưởng hoặc bất kỳ giao dịch nào; b. bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào do Khách hàng đưa ra là hoặc trở thành không đúng sự thật; c. Binarycent hoặc Khách hàng được yêu cầu đóng một khoản tiếp xúc (hoặc bất kỳ phần nào của một khoản tiếp xúc) bởi bất kỳ cơ quan quản lý hoặc cơ quan có thẩm quyền nào
Thank you for rating.