Xác định các mức hỗ trợ/kháng cự là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà một nhà giao dịch phải phát triển. Kỹ năng này cho phép bạn hiểu hành vi của giá khi tiếp cận mức hỗ ...